Sídlo

Komenského 40
78501 Šternberk
Česko

Kontaktní adresa

Ošetřovatelské středisko pro dospělé
Komenského 40
78501 Šternberk
Česko

Rok založení
2002
70939730
Statutární zástupce
Mgr. Hana Dvorská
Kontaktní osoba
Zdena Frolová DiS.
Telefon
585 013 672
Převažující věková kategorie klientů
od 65 let
Místo působnosti
Babice, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lužice, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Šternberk, Žerotín
Cílová skupina
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním domácí ošetřovatelské péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka.

Cíle:

 • zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče
 • pomoci pacientům, kterým je tato péče poskytovaná na základě ordinace lékařem, a to v jejich vlastním sociálním prostředí.
   

Rozsah zdravotní péče:

 • Zdravotní péče je zřizována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře.
 • Je možné ji indikovat i ošetřujícím lékařem, který pacienta propouští z hospitalizace, pouze však na dobu 14 dní.

Obsah a rozsah výkonu:

 • vyšetření stavu klienta sestrou v domácí péči
 • sledování fyziologických funkcí klienta, monitoring klienta, u kterého hrozí dekompenzace stavu
 • odběr biologického materiálu, ev. orientační vyšetření biologického materiálu
 • prevence kožních lézí, lokální ošetření kožních lézí, poranění, ran
 • aplikace inhalační a léčebné terapie p.o, s.c, i.m, i.v, UV a další způsoby instilace léčiv, aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti, dohled na průběhem infúzní terapie
 • doplnění léčiv, nácvik aplikace insulínu
 • edukace a reedukace klienta k udržení, či navození schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti
 • ošetřovatelská rehabilitace – kondiční a dechová cvičení, aktivace klienta
 • komplexní hygienická péče
 • sestavení dietního a pitného režimu pacienta
 • klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katétrů, ošetření stomií
 • zácvik rodinných příslušníků ev. blízkých ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí
   

Financování domácí péče

Pokud péči indikuje lékař, je pro pacienty zdarma, naše služby jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami:

 • 111 Všeobecná zdr.pojišťovna
 • 201 Vojenská zdr.pojišťovna
 • 205 Česká průmyslová pojišťovna
 • 211 Pojišťovna ministerstva vnitra
 • 213 Revírní bratrská pojišťovna
 • 209 Zaměstnannecká pojišťovna Škoda

Mimo lékařskou indikaci je možno zřídit službu smluvně dle platného ceníku.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.