Sídlo

Bratislavská 65a
60200 Brno
Česko

Kontaktní adresa

SRNM Šternberk
Měsíční 3
785 01 Šternberk
Česko

Rok založení
1991
44015178
Statutární zástupce
Jana Vejplachová
Kontaktní osoba
Martin Daňhel
Telefon
737 090 085
Převažující věková kategorie klientů
od 6 do 18 let
Místo působnosti
Šternberk
Cílová skupina
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • etnické menšiny
Bližší specifikace poskytované služby

V roce 2019 proběhne realizace volnočasových kroužků a doučování pro děti ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy, připravuje se registrace sociálních služeb.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.