Sídlo

Vídeňská 225/3
63900 Brno
Česko

Kontaktní adresa

Dolní náměstí 2
77900 Olomouc
Česko

Rok založení
1994
60557621
Statutární zástupce
Mgr. JINDŘICH VOBOŘIL, Pg.Dip.
Kontaktní osoba
Jakub Babnič
Telefon
777363044
Druh poskytované sociální služby
Terénní programy
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 28 do 40 let
Místo působnosti
Šternberk
Cílová skupina
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Bližší specifikace poskytované služby

Naším posláním je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Formou terénní práce nabízíme služby osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chováním ohroženy a osobám jim blízkým. Smyslem „Terénních programů v Olomouci“ je hlavně působit směrem ke změně rizikového chování i chránit veřejnost před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Působíme na území měst Olomouc, Šternberk, Litovel, Uničov a v jejich blízkém okolí.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.