Sídlo

Střední novosadská 356/52
779 00 Olomouc
Česko

Kontaktní adresa

Střední novosadská 356/52
779 00 Olomouc
Česko

Rok založení
2006
75095009
Statutární zástupce
Mgr. Pavla Matyášová
Kontaktní osoba
Mgr. Pavla Matyášová
Telefon
774734035
778766555
Druh poskytované sociální služby
Raná péče
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 7 let
Místo působnosti
Domašov nad Bystřicí, Strukov, Šternberk, Žerotín
Cílová skupina
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zrakovým postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí. Služba raná péče je terénní sociální služba pomáhající klientům (rodinám pečujícím o dítě s postižením) zachovat jejich dosavadní způsob a kvalitu života s cílem předejít prohlubování a zhoršování situace těchto rodin (např. prevence umístění dítěte do ústavního zařízení, propad do hmotné nouze a vznik závislosti na sociálním systému). Služba rané péče je pro klienta bezplatná a je poskytována v jeho přirozeném domácím prostředí.

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc disponuje dvěma pracovišti

Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

Komu je služba určena:
 - rodinám s dítětem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením 0-7let  (včetně dětí s poruchou autistického spektra)
 - rodinám s dítětem s ohroženým vývojem 0 do 7 let (komplikace při porodu, závažným onemocnění…).

Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Komu je služba určena:
 - rodinám s dětmi se zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let
 - rodinám s dětmi s kombinovaným a současně zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let
 - rodinám s předčasně narozenými dětmi s nezralostí v oblasti zrakového vnímání(
 - rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.