Sídlo

Střední novosadská 356/52
77900 Olomouc
Česko

Kontaktní adresa

U Botanické zahrady 4
779 00 Olomouc
Česko

75095009
Statutární zástupce
Mgr. Pavla Matyášová
Kontaktní osoba
Mgr. Pavla Matyášová
Telefon
774734035
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 99 let
Místo působnosti
Město Libavá
Cílová skupina
  • osoby v krizi
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je sociální služba určená zletilým osobám, které pečují o dítě ve věku od narození do 18 let s ohroženým příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě kritické sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Prostřednictvím odborného poradenství a koučování pomáhá pečujícím osobám upravit si poměry, stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence.

Komu je služba určena:
Služba je určena zletilým osobám, které pečují o dítě v podmínkách nepříznivého rodinného a sociálního prostředí. Pečující osoba může být: matka, otec, prarodiče, teta, strýc nebo jiný člen biologické rodiny dítěte, ale také pěstoun nebo osoba v evidenci. Naším dlouhodobým cílem je obnovení funkcí rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat ve své biologické rodině, případně zajistit bezpečné prožívání dítěte odloučení od svých biologických rodičů a jejich pravidelný kontakt.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.