Sídlo

U Kanálky 1559/5
120 00 Praha 2
Česko

Kontaktní adresa

Vodní 10
785 01 Šternberk
Česko

Rok založení
1999
701 00 691
Statutární zástupce
Mgr. Miroslav Dvořák
Kontaktní osoba
Mgr. Nicol Homolková
Telefon
+420 773 154 568
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 15 do 64 let
Místo působnosti
Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín
Cílová skupina
 • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Poslání služby

Posláním služby je podporovat  rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen  vývoj dětí, způsobený dlouhodobou krizovou sociální situaci, kterou sami  nedokážou řešit.

Díky poskytnuté podpoře mohou rodiny s dětmi lépe uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Rodiče jsou podporováni v prohlubování svých rodičovských schopností a dovedností tak, aby o své děti mohli sami odpovědně a řádně pečovat.

Cíle služby

Cílem služby je ochrana nejlepšího zájmu dítěte, zachování biologických rodin a obnovení narušených funkcí rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat ve svých domovech se svými biologickými rodiči nebo jinými příbuznými.

Okruh osob, kterým je služba poskytována: Jsou to služby poskytované, v souladu se zákonem o sociálních službách, rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Veškeré sociální služby jsou poskytovány zdarma.

Regionální vymezení poskytování služby: Olomoucký kraj

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Jak Vám můžeme pomoci:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi – pomoc při školní přípravě, zapojování dětí do činností, které souvisejí s chodem domácnosti,

 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

 • pracovně výchovná činnost s dospělými – především podpora a nácvik rodičovského chování, nácvik vedení domácnosti a hospodaření s rodinným rozpočtem

 • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních apod.,

 • pomoc při hledání zaměstnání, podpora při řešení problému nezaměstnanosti,

 • doprovázení – doprovázení při jednání na úřadech, ve škole, ve školských zařízeních, k lékaři apod.,

 • podpora kontaktů dětí s jejich rodinou, přáteli, partnery a jinými blízkými osobami, podpora při vytváření podmínek pro znovusjednocení rodin, tam kde děti nejsou v péči svých rodičů,

 • podpora v pravidelných návštěvách lékaře,

 • pomoc při řešení exekuce, plánování v případě zadlužení – např. pomoc s vyřízením splátkového kalendáře, komunikací s věřiteli atd.

 • pomoc např. při jednání v plynárně, elektrárně, při jednání se školou, s pronajímateli bytu apod.,

 • právní poradenství směřující k ochraně oprávněných zájmů – právní poradenství zejména v oblasti dluhů, exekucí, bydlení, pracovněprávních vztahů, sociálních dávek, diskriminace,

 • zprostředkování kontaktů na organizace, které poskytují volnočasové aktivity,

 • zprostředkování kontaktů na navazující služby.

 

Kontakty:

Mgr. Jitka Jurníková, 774 729 568, jitka.jurnikova@poradna-prava.cz

Mgr. Tereza Szücsová, 724 701 607, tereza.szucsova@poradna-prava.cz

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.