Sídlo

Sadová 7
785 01 Šternberk
Česko

Kontaktní adresa

Sadová 7
785 01 Šternberk
Česko

Rok založení
2003
75004429
Statutární zástupce
Mgr. Karel Ryjáček
Kontaktní osoba
Mgr. Karel Ryjáček
Telefon
585004706
Druh poskytované sociální služby
Domovy pro osoby se zdrav. postižením
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 3 do 90 let
Místo působnosti
Šternberk
Cílová skupina
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Základním předmětem činnosti služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum je poskytování sociálních služeb vymezených v § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování - celoroční bydlení, jehož součástí je úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla; ve Šternberku bydlení ve dvou a vícelůžkových pokojích a bydlení pro 4 osoby v tzv. cvičném bytě, v Šumperku a v Uničově komunitní bydlení v šestičlenných domácnostech v nově postavených či zrekonstruovaných domech v běžné zástavbě
 • poskytnutí stravy -  možnost odebírat 5x denně stravu, dle zdravotního stavu klienta je strava připravována pro 6 skupin diet, Šternberk -  celodenní strava zajištěna stravovacím provozem, Uničov a Šumperk – celodenní strava zajištěna na základě smluvních podmínek s dodavatelem
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na samostatnost a nezávislost na službě; zdravotní služby poskytované klientům jsou systémově zajišťovány zaměstnanci zdravotní péče a fyzioterapie
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům do 26 let zprostředkování individuálně určené podpory v návaznosti na plnění povinné školní docházky; zprostředkování podpory a případné pomoci vedoucí k využití návazných služeb jako je holičství, kadeřnictví, pedikúra, kulturní aktivity, zdravotní služby
 • sociálně terapeutické činnosti – logopedická terapie, bazální stimulace – Snoezelen terapie, práce s využitím postupů strukturovaného učení, rukodělné činnosti na domovech i v dílnách Vincentina, Sadová ul., nácvik praktických dovedností - sebeobslužné činnosti, vaření pokrmů apod.; pracoviště  DOZP ve Šternberku zprostředkovává některým klientům cílený pracovní zácvik a následné zaměstnávání na DPP
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – fyzioterapie s využitím tělocvičny, rehabilitačního bazénu a hřiště na boccu; individuální aktivity v zařízení i mimo něj – výlety, rekreace, kulturní, sportovní a společenské akce; klientům jsou dodavatelsky zprostředkovány aktivity, jako např. hipoterapie, jóga, rekreační pobyty
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí -  podpora pomoc při vyřizování dokladů, výhod pro osoby se zdravotním postižením, podpora v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí apod.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.