Sídlo

Opavská 13
78501 Šternberk
Česko

Kontaktní adresa

Šternberk
Dvorská 13
78501 Šternberk
Česko

45238642
Statutární zástupce
Bc. Pavlína Vyvozilová
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Smyčková
Telefon
776 817 757
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 18 do 60 let
Místo působnosti
Babice, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Jívová, Komárov, Lipina, Mladějovice, Řídeč, Štarnov, Šternberk
Cílová skupina
  • etnické menšiny
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  Jiloro - Srdíčko  na Šternbersku je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které jsou dlouhodobě v obtížné sociální situaci. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny, která problematickou situaci nezvládá překonat bez pomoci. Služby jsou poskytovány bezplatně, a to ambulantně nebo v domácím prostředí rodiny.

Služba je poskytovaná rodinám s dětmi do 18 let, těhotným ženám, rodiči, který usiluje o návrat dítěte do rodiny a rodiči, který usiluje o kontakt s dítětem.

Cílem služby je:

1. pomoc při získání, udržení nebo zvýšení kompetencí rodiny k výchově a péči o dítě,

2. pomoc při získání, udržení nebo zvýšení kompetencí rodiny řešit svou nepříznivou sociální situaci

3. podporovat zapojení rodin do života společnosti

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.