Sídlo

Opavská 13
78501 Šternberk
Česko

45238642
Statutární zástupce
Bc. Pavlína Vyvozilová, ředitel
Kontaktní osoba
Bc. Barbora Bernátová, DiS.; vedoucí služby
Telefon
739 242 624
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Převažující věková kategorie klientů
od 18 let
Místo působnosti
Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín
Cílová skupina
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zrakovým postižením
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelům ze Šternberka a dalších obcí regionu, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné nemohou dostatečně postarat. Službu zajišťujeme v domácnosti uživatelů.
Hlavním cílem pečovatelské služby je umožnit uživatelům žít v domácím prostředí, dílčími cíli jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.    
Uživatelům jsou poskytovány všechny úkony dle zákona 108/ 2006 Sb., tedy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady apod.) a také bezplatné odborné sociální poradenství. Fakultativně jsou poskytovány přeprava uživatele autem pečovatelské služby a pronájem jídlonosičů.
Služba je poskytována v pracovní dny, víkendy i svátky v čase od 7.00 hodin do 19.30 hodin. Večery od 15:30 hod, víkendy a svátky jsou však určeny pouze pro osamělé uživatele bez rodinného zázemí nebo v případech, kdy je potřeba odlehčit pečující osobě.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.