Sídlo

Opavská 1385/13
78501 Šternberk
Česko

Rok založení
2016
45238642
Statutární zástupce
ředitelka: Bc. Pavlína Vyvozilová
Kontaktní osoba
Bc. Jana Vráblíková
Telefon
739500408
Druh poskytované sociální služby
Sociální rehabilitace
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 16 do 64 let
Místo působnosti
Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín
Cílová skupina
  • osoby s mentálním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

        Posláním služby sociální rehabilitace Rozkvět je podporovat osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením i s možnými přidruženými vadami či onemocněním z Mikroregionu Šternberk tak, aby mohly dle svých schopností a možností dosáhnout co nejvyšší míry seberealizace, samostatnosti a soběstačnosti a zařadit se do běžného života srovnatelného s životem svých vrstevníků.

 

       Cílem služby je:

 

  • Osvojení, rozvoj a upevnění soběstačnosti a samostatnosti tak, aby se uživatel dle svých možností a schopností dokázal postarat o sebe a o domácnost. 
  • Osvojení, rozvoj a upevnění fyzických a psychických dovedností (paměť, pozornost, fyzická kondice, koordinace, motorika, komunikace,…) tak, aby mohl uživatel smysluplně trávit svůj volný čas.
  • Osvojení, rozvoj a upevnění sociálních návyků tak, aby mohl uživatel žít v běžné společnosti a mohl se účastnit společenských, kulturních, vzdělávacích, sportovních aktivit.

      Služba je poskytována v přízemí budovy, přesto však není zatím zcela bezbariérová, proto osoby z této cílové skupiny, které mají kombinaci s takovým smyslovým či tělesným postižením, které jim znemožňuje samostatný pohyb, mohou službu využívat pouze s doprovodem osobního asistenta či jiné pomáhající osoby.

Provozní doba:

ambulatní forma poskytování:

po - pá: 8:00 - 12:00 a od 12:00-15:00  jen po předchozí domluvě

terénní forma poskytování:

po a středa 13:00-15:00 jiné časy až po domluvě

Naši uživatelé upevňují stávající dovednosti, ale také čerpají nové v péči o sebe a o domácnost, např.:

  • nácvikem bezpečné obsluhy spotřebičů (vaření kávy a jednoduchých jídel, pečení, obsluha myčky, odšťavnění ovoce, sušení bylin, manipulace s kuchyňským robotem, obsluha mikrovlnné trouby)
  • nácvikem péče o domácnost (trénink vysávání, zametání, vytírání, utírání prachu, zalévání květin, udržování pořádku a čistoty, práce na zahradě)
  • zvyšováním dovednosti při nakupování (orientace v obchodě, rozeznávání bankovek a mincí, znalost hodnoty peněz, manipulace s košíkem/vozíkem, placení)
  • posílením časoprostorové orientace (pravidelné opakování dnů, měsíců a roku, denní orientace – ráno, poledne, večer, dnes, zítra, včera, orientace v blízkém okolí místa poskytování služby (zejména hlavní náměstí Šternberk)
  • výchovně vzdělávacími a aktivizačními činnostmi, důležité k využívání volného času a k posílení kognitivních funkcí – paměť, pozornost, smyslové vnímání, myšlení – (křížovky, hádanky, společenské hry), jemné i hrubé motoriky (výroba mýdla, velikonočních, vánočních a dekoračních výrobků) a dalších sociálních dovedností jako je komunikace prostřednictvím alternativních a augmentativních forem dorozumívání (piktogramy, sociální čtení)
  • doprovody k lékaři případně na úřady aj.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.