Sídlo

Komenského 388/40
785 01 Šternberk
Česko

Kontaktní adresa

Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni
Dalov 72
785 01 Šternberk
Česko

Rok založení
2002
70939730
Statutární zástupce
Mgr. Hana Dvorská - ředitelka organizace
Kontaktní osoba
Mgr. Radka Janišová
Telefon
585 002 582
Druh poskytované sociální služby
Azylové domy
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 18 do 40 let
Cílová skupina
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Poslání 
Posláním azylového domu – Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni (dále jen BMOD) je pomáhat osamělým rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim začlenit se zpět do společnosti.
Nabízíme dočasné ubytování a sociální poradenství. Služba je poskytována s cílem posilovat sociální začleňování uživatelů služeb. Respektujeme jejich individualitu, důstojnost a samostatnost.

Prostory azylového domu

Azylový dům se nachází v zrekonstruované budově bývalé školky v Dalově, č. p. 72. Dalov je místní částí města Šternberk. Vlastníkem budovy je Město Šternberk, organizace Sociální služby Šternberk, p. o. má budovu od roku 2009 ve správě.

Budova je dvoupodlažní a nachází se v ní 9 bytových jednotek 1+kk, z nichž jedna je bezbariérově upravena. Každý byt má vlastní kuchyňský kout, WC a koupelnu. Bytové jednotky jsou vybavené standardním nábytkem, nádobím, peřinami a dalšími potřebami, které umožňují uživatelům služby samostatný a plnohodnotný život.

V objektu Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni se dále nachází společenská místnost pro děti a rodiče – herna, společná kuchyně a zázemí pro personál. V 2. podlaží je prádelna a skladovací prostory.

Průměrná velikost bytu je 18m2. Dům má k dispozici zahradu.

Kapacita: 9 matek/otců s dětmi v tísni

Cílové skupiny

  • Osamělí rodiče s maximálním počtem čtyř nezletilých dětí, které mají ve své péči a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.  Výjimku tvoří děti zletilé a to do 26 let věku, ovšem za předpokladu, že se soustavně připravují na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole v denní formě studia.
  • Těhotné ženy od počátku 29. týdne těhotenství, nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.