Sídlo

Sadová 7
785 01 Šternberk
Česko

Kontaktní adresa

Sadová 7
785 01 Šternberk
Česko

Rok založení
2003
75004429
Statutární zástupce
Mgr. Karel Ryjáček
Kontaktní osoba
Mgr. Karel Ryjáček
Telefon
585004706
Druh poskytované sociální služby
Chráněné bydlení
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 18 do 64 let
Místo působnosti
Šternberk
Cílová skupina
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Základním předmětem činnosti služby Chráněné bydlení Vincentinum je poskytování sociálních služeb vymezených v § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka základních činností:

 • poskytnutí ubytování - celoroční bydlení ve skupinových domácnostech v přirozené komunitě, a to ve Šternberku ve dvou třípokojových bytech v běžné zástavbě, v Šumperku v samostatně stojícím domě se zahradou
 • poskytnutí stravy – klienti, si sestavují jídelníček (3 hlavní jídla a 2 svačiny) a zajišťují stravu samostatně s podporou pracovníka; klienti, kteří žijí a pracují ve Šternberku, docházejí v pracovních dnech na obědy do sídla služby na Sadovou ul., kde si mohou vybrat ze dvou jídel; klienti, kterým je poskytována služba v Šumperku, mohou mít v pracovních dnech zajištěny obědy dodavatelem, případně se stravovat v místě, kde jsou zaměstnáni; v případě zájmu klienta (např. v době nemoci) poskytovatel může zajistit celodenní stavu (viz ceník)
 • pomoc při osobní hygieně – poskytnutí přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav a schopnosti klienta
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - zajištění chodu domácnosti s přiměřenou podporou klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na nezávislost klienta na službě
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – klientům je zprostředkována nabídka aktivizačních činností mimo domácí prostředí pořádaných jak organizací, tak převážně dostupných aktivit, probíhajících v přirozeném prostředí, probíhá podpora klientů smluvně zajištěnými dobrovolníky – např. taneční a pěvecký kroužek, skupina „sebeobhájců“; některé pravidelné aktivizační činnosti šternberských klientů jsou realizovány v prostorách sídla poskytování služby - Vincentinum, Sadová 7
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – důraz na zachování a rozvoj přirozené vztahové sítě klienta (výlety, rekreace, soutěže, návštěvy kulturních, sportovních a společenských akcí apod.) a podpora a pomoc při využívaní návazných služeb (kadeřník, pedikúra, zdravotní služby aj.)
 • sociálně terapeutické činnosti – důraz je kladen na nácvik praktických dovedností jako například manipulace s finančními prostředky, realizace nákupů, vaření
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - klienti mají právo na podporu a pomoc od týmu zaměstnanců v rámci podpory v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí, při vyřizování osobních dokladů a výhod pro osoby se zdravotním postižením
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby apod.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.