Sídlo

Komenského 388/40
785 01 Šternberk
Česko

Kontaktní adresa

Ambulantní služby - zájmové kluby pro seniory
Komenského 388/40
785 01 Šternberk
Česko

Rok založení
2002
70939730
Statutární zástupce
Mgr. Hana Dvorská - ředitelka organizace
Kontaktní osoba
Mgr. Martina Kučerová
Telefon
585013672
Převažující věková kategorie klientů
od 60 let
Cílová skupina
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním ambulantních služeb je poskytovat seniorům příležitost k setkávání se, k získávání potřebných a zajímavých informací a udržování dobré kondice prostřednictvím zájmových klubů.

Cíle ambulantních služeb

- přinášet užitečné informace a podporovat tak soběstačnost a nezávislost klientů

- podporovat psychickou a fyzickou kondici

- podporovat sociální začleňování klientů

- poskytovat a vytvářet prostředí a podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních služeb

Cílová skupina Senioři, kteří jsou občané města Šternberka a místních částí.

Cena za zájmové kluby

a) s úhradou - Aktivizační cvičení pro seniory, Jóga pro zdraví, Klub práce s PC a internetem, Klub ručních dovedností

b) bez úhrady – Klub kultury, Klub seniorů, Trénink paměti

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.