Sídlo

U Kanálky 1559/5
12000 Praha 2
Česko

Kontaktní adresa

Vodní 10
78501 Šternberk
Česko

Rok založení
1999
701 00 691
Statutární zástupce
Mgr. Miroslav Dvořák
Kontaktní osoba
Mgr. Nicol Homolková
Telefon
+420 773 154 568
Druh poskytované sociální služby
Terénní programy
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 15 let
Místo působnosti
Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín
Cílová skupina
 • etnické menšiny
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Bližší specifikace poskytované služby

Poslání služby

Posláním terénních programů je posilovat samostatnou odpovědnost uživatelů služby za vlastní sociální situaci, minimalizovat dopady vyplývající z rizikového způsobu života a hájit práva a oprávněné zájmy uživatelů služby. Při poskytování služby se klade důraz na poskytování služby v přirozeném prostředí uživatelů a na komplexnost služby s ohledem na individuální přístup v poradenství. Poslání služby má za cíl podporovat sociální integraci a přispívat tak k větší soudržnosti společnosti.

Cíle služby

Cílem služby je přispět ke zlepšení integrace příslušníků cílové skupiny do společnosti posílením jejich důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti jako šancí k tomu, aby se stali rovnocennými členy společnosti.

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Cílovou skupinou jsou osoby, které žijí v nepříznivé sociální situaci a sami nejsou schopné ji překonat, jsou ohrožené sociálním vyloučením a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

 

Veškeré sociální služby jsou poskytovány zdarma.

Regionální vymezení poskytování služby: Olomoucký kraj

 

V rámci poskytované služby Vám můžeme nabídnout:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Jak Vám můžeme pomoci:

 • pracovně výchovná činnost s dospělými – především podpora a nácvik rodičovského chování, nácvik vedení domácnosti a hospodaření,

 • pomoc s oddlužením,

 • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních apod.,

 • pomoc při hledání zaměstnání,

 • doprovázení – doprovázení při jednání na úřadech, ve škole, ve školských zařízeních, k lékaři apod.,

 • podpora v pravidelných návštěvách lékaře, podpora při řešení problému nezaměstnanosti,

 • pomoc při řešení exekuce, plánování v případě zadlužení – např. pomoc s vyřízením splátkového kalendáře,

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc např. při jednání v plynárně, elektrárně, při jednání se školou, s pronajímateli bytu apod.,

 • právní poradenství směřující k ochraně oprávněných zájmů – právní poradenství zejména v oblasti dluhů, exekuce, bydlení, diskriminace, pracovněprávních vztahů, sociálních dávek,

 • kontakt na organizace, které poskytují sociální služby,

 • zprostředkování kontaktu na navazující služby

 

Kontakty: Bc. Jiří Rameš, tel.: 724 701 609, e-mail: jiri.rames@poradna-prava.cz

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.