Sídlo

nám. 9. května 4
793 05 Moravský Beroun
Česko

Kontaktní adresa

Smetanova 610
793 05 Moravský Beroun
Česko

Rok založení
2008
00296244
Statutární zástupce
Ing. Feranec Tomáš
Kontaktní osoba
Mgr. et Bc. Wittková Olga, DiS.
Telefon
730 543 063
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Převažující věková kategorie klientů
od 18 let
Místo působnosti
Moravský Beroun
Cílová skupina
  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním a cílem pečovatelské služby je poskytovat terénní služby osobám od 18 let věku výše (horní hranice věku není omezena) se sníženou soběstačností, které se z důvodu zdravotního postižení či věku ocitly v sociálně nepříznivé situaci vyžadující dopomoc jiné fyzické osoby. Pomoc a podpora, která je poskytována výše uvedeným osobám směřuje k řešení jejich sociálně nepříznivé situace, vede k posílení, či udržení stávajících schopností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých osob.

Pečovatelská služba je poskytována na území města Moravský Beroun, včetně jeho místních částí: Čabová, Ondrášov, Nové Valteřice, Sedm Dvorů. 

Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů – 14
upřesnění denní kapacity: okamžitá kapacita 2 uživatelé; maximální denní kapacita terénní formy poskytování 14 uživatelů; maximální denní kapacita dovozu obědů 50 uživatelů/jídlonosičů; kapacita celkového počtu smluv 75 v daném měsíci.

Provozní doba:
Provozní doba pečovatelské služby je každý všední den od 7,00 do 15,00 hodin. Obědy jsou uživatelům dováženy v čase od 10,00 do 13,00 hodin.

b.    Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není)
Cílová skupina – služby jsou určeny:
    seniorům, 
    osobám se zdravotním postižením

Cílovou skupinou nejsou osoby, které:
    komunikují pouze v Braillově písmu, či znakové řeči
 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.