Sídlo

Komenského 388/40
785 01 Šternberk
Česko

Kontaktní adresa

Pečovatelská služba
Komenského 388/40
785 01 Šternberk
Česko

Rok založení
2002
70939730
Statutární zástupce
Mgr. Hana Dvorská - ředitelka organizace
Kontaktní osoba
Zdena Frolová DiS.
Telefon
585 013 672
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 65 let
Místo působnosti
Šternberk
Cílová skupina
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a rodinám s dětmi, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let věku, těchto dětí. Pečovatelská služba je určena uživatelům od 18ti let, a to především občanům města Šternberka a jeho místních částí. Pečovatelská služba především zajišťuje možnost co nejdéle setrvat ve známém domácím prostředí a možnost zapojit se do běžného života společnosti.

Pečovatelská služba se poskytuje denně včetně víkendů a svátků v době od 7,00 hod. do 20,00 hod.

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále nabízíme tyto fakultativní činnosti

 • připomenutí užití léků
 • odvoz autem pouze s doprovodem druhé osoby
 • pomoc při jednání s úřady

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.