Sídlo

Komenského 388/40
785 01 Šternberk
Česko

Kontaktní adresa

Na Valech 1120/14
785 01 Šternberk
Česko

Rok založení
2002
70939730
Statutární zástupce
Mgr. Hana Dvorská - ředitelka organizace
Kontaktní osoba
Mgr. Radka Janišová
Telefon
585 013 784
Druh poskytované sociální služby
Domovy pro seniory
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 65 let
Místo působnosti
Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín
Cílová skupina
 • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním Domova pro seniory je napomáhat seniorům, kteří mají sníženou schopnost zajistit si své základní životní a osobní potřeby, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zvládat běžné věci při péči o svou osobu a zdraví. Domov pro seniory poskytuje především takovou podporu, která umožňuje uživatelům co nejdéle udržet stávající úroveň jejich soběstačnosti.

Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

 • senioři: osoby od 60 let věku, jejichž situace vyžaduje 24 hod. pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Tuto podporu jim není schopna zajistit jejich rodina.
 • Sociální služba je určena především občanům města Šternberka a jeho místních částí.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.