Sídlo

Krakovská 21
110 00 Praha 1
Česko

Kontaktní adresa

SONS ČR, z. s. - oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 184/69
779 00 Olomouc
Česko

Rok založení
1996
65399447
Statutární zástupce
Mgr. Václav Polášek - prezident SONS ČR, z. s.
Kontaktní osoba
Bc. Marie Kebrdlová
Telefon
608 321 399, 585 427 750
Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 16 let
Místo působnosti
Šternberk
Cílová skupina
  • osoby se zrakovým postižením
Bližší specifikace poskytované služby

KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY OD 8:30 DO 10:30 NA ADRESE KOMENSKÉHO 40, V DOMĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠTERNBERK v přízemí s bezbariérovým přístupem (v počítačové učebně).

Sdružujeme těžce zrakově postižené občany starší 16 let, hájíme jejich zájmy a poskytujeme zdarma konkrétní služby:
* registrované odborné sociální poradenství;
* registrované aktivizační služby pro zrakově postižené a seniory;
* doprovod a podporu při jednání s úřady;

* provozujeme půjčovnu speciálních kompenzačních pomůcek;
* umožňujeme setkávání členů za účelem navazování kontaktů a vzájemné motivace.

* Nabízíme a zajišťujeme:
- zájmové kluby, přednášky, besedy;
- návštěvy kulturních akcí;

- víkendové ozdravné pobyty;
- týdenní turistické pobyty;
- jednodenní poznávací zájezdy;
- pomoc proškolených dobrovolníků;
- vydáváme informační zpravodaj  - ve zvětšeném a v Braillově písmu, zvukové formě a digitálním textu;
- uveřejňujeme informace na webových stránkách odbočky a na facebooku;
- provádíme digitalizaci textů a tisk Braillova písma;
- zprostředkováváme návazné služby u partnerských organizací. 

MÁTE-LI SAMI ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ, NEBO VÍTE O NĚKOM ZE SVÉHO OKOLÍ, PŘIJĎTE MEZI NÁS.
SPOLEČNÉ SDÍLENÍ POMÁHÁ LÉPE ŽÍT. 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.