Charita Šternberk

Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina
etnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Smyčková
Telefon
776 817 757

Ecce Homo Šternberk, z.s.

Druh poskytované sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Kontaktní osoba
PaedDr. Eva Kráčmarová
Telefon
737420371